Vďaka dlhoročným skúsenostiam, know-how a kvalifikovanému personálu poskytuje naša spoločnosť svojím obchodným partnerom aj podporné služby, medzi ktoré patria:

  • vývoj a konštrukcia,
  • vzorovanie a predsériová výroba,
  • poradenstvo,
  • kompletovanie/setovanie,
  • dodávky JIT,
  • doprava.