Ako naznačuje vyše 20-ročná história, spoločnosť MOLITAS, spol. s r.o. sa úspešnou realizáciou obchodnej stratégie vypracovala na významného dodávateľa v oblasti spracovania PUR pien pre rôzne segmenty trhu, najmä však pre oblasť výroby čalúneného nábytku, v regióne strednej Európy.

Filozofiou spoločnosti je byť:

  • dlhodobým a spoľahlivým partnerom pre svojich dodávateľov a zákazníkov,
  • partnerom, ktorý je lokalizovaný v blízkosti výrobných prevádzok svojich zákazníkov,
  • partnerom, ktorý poskytuje stabilnú a overenú kvalitu a zároveň prináša inovatívne riešenia,
  • ale najmä byť partnerom, ktorý prináša komplexné a systémové riešenia vo všetkých kľúčových oblastiach svojho podnikania.

Spoločnosť si plne uvedomuje svoju zodpovednosť za životné prostredie:

  • dodržiava zásady chrániace životné prostredie s cieľom zachovať ho pre ďalšie generácie,
  • aplikuje preventívne opatrenia, za účelom ochrany proti jeho znečisťovaniu,
  • zhodnocuje zvyšky vlastnej produkcie ako aj produkcie svojich zákazníkov,
  • separuje a recykluje odpad,
  • spolupracuje s orgánmi štátnej a verejnej správy, do ktorých pôsobnosti ochrana životného prostredia patrí.

Spoločnosť si váži a ctí komunitné prostredie, v ktorom pôsobí a preto rozvíja vzťahy s obcou, samosprávou, združeniami a obyvateľmi, podporuje kultúrne podujatia a športové aktivity, ale taktiež napr. výstavbu kostola v obci. Pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov organizuje aj mimopracovné podujatia.

 

Spoločnosť MOLITAS, spol. s r.o. bola založená tromi spoločníkmi v roku 1994 v česko-poľsko-slovenskom pohraničí so sídlom v obci Skalité. Spočiatku sa venovala výlučne obchodnej činnosti, kedy nadviazala spoluprácu s výrobným závodom spoločnosti Brittish Vita v Poľsku. V roku 1996, kúpou prvého rezacieho stroja na PUR penu, sa začal meniť charakter spoločnosti z obchodnej na výrobnú.
molitas budova historiaDo nových priestorov v Rakovej sa spoločnosť presťahovala v roku 1999, kde počas nasledujúcich rokov realizovala investície na vybudovanie novej výrobnej haly ako aj administratívnych priestorov. Po desiatich rokoch od svojho vzniku sa spoločníci rozhodli otvoriť ďalší výrobný závod v maďarsko-slovenskom pohraničí v obci Veľké Turovce, čím začalo pôsobenie firmy v súlade s obchodnou stratégiou naberať kontúry stredoeurópskeho rozmeru. V tom istom roku 2004 bola založená dcérska spoločnosť ALLTACK, s.r.o. so zameraním na ponuku čalúnnických materiálov a technológií, najmä však lepidiel, PES rúna, vlnovcových pružín a netkaných textílií. Pokračovaním obchodnej stratégie bola expanzia spoločnosti na územie Českej republiky, kde v roku 2005 majetkovo vstupuje do spoločnosti PURETA s.r.o., tradičného českého spracovateľa PUR pien. Touto akvizíciou spoločnosť MOLITAS, spol. s r.o. potvrdila cieľ stať sa stredoeurópskym dodávateľom, keďže výrobný závod PURETA s.r.o. sa nachádza v rakúsko-česko-slovenskom pohraničí. Už o rok neskôr, v roku 2006, je založená ďalšia dcérska spoločnosť MOLITAS CZECH, s.r.o. s výrobným závodom v Jaroměři, odkiaľ obsluhuje zákazníkov na poľskom ako aj nemeckom trhu. Založením spoločnosti MOLITAS TECHNOLOGY s.r.o. v roku 2010 vstupuje spoločnosť do nového segmentu trhu - automotive, čím sa stáva nepriamym dodávateľom samolepiacich systémov pre koncern VW, konkrétne pre výrobné závody firmy ŠKODA AUTO. V roku 2012 sa otvára nový výrobný závod PURETA s.r.o. v Hodoníne so zameraním na výrobu a dodávku matracových jadier a polotovarov. Kúpou ďalšej výrobnej haly v roku 2015 a výstavbou novej haly v roku 2016 spoločnosť MOLITAS, spol. s r.o. významne posilňuje svoje výrobné kapacity v lokalite Veľké Turovce so zameraním najmä na rakúsky, maďarský a rumunský trh.