Obaly
Široká možnosť uplatnenia produktov vo forme výplní tašiek, kufrov a krabíc, obalov pre elektronické zariadenia s ochranou pred elekrostatickým výbojom (ESD), jednorazových alebo obehových prepravných obalov a akýchkoľvek obalov na ochranu produktov proti mechanickému poškodeniu.

 
Zdravotnícke pomôcky a wellness

Keďže ide o ľudské zdravie jedná sa o produkty s najvyššími nárokmi na bezpečnosť, komfort a starostlivosť, spĺňajúcimi nároky pacientov v neľahkých situáciách. Medzi typické produkty spadajúce do tejto kategórie patria antidekubitné matrace, rehabilitačné pomôcky, špeciálne podložky, masírovacie stoly, invalidné kreslá, atď.

Šport a Hobby
S rozmáhajúcim sa aktívnym spôsobom života narastajú aj možnosti použitia pien pri športových alebo iných voľnočasových aktivitách. Určite sa s nimi stretol už takmer každý človek, veď ich môžeme nájsť napr. v žinenkách, doskočiskách, posilňovacích strojoch, cvičebných pomôckach, výplniach oblečenia a športového náradia, ochranných prvkoch, hračkách, a pod.

Outdoor a filtrácia
Vývoj a nasadenie špeciálnych pien umožnil ich prienik aj do oblastí, kde sú vystavené sťaženým podmienkam alebo nepriazni počasia ako napr. záhradný nábytok, vodné, vzduchové a keramické filtre a podobne.

Čistenie a umývanie
Snáď najznámejšou aplikáciou sú špongie na umývanie určené pre domácnosti, ale aj špongie vhodné na umývanie a leštenie pre priemyselné účely.

Izolácie a tesnenia
Táto oblasť ponúka nespočetné možnosti uplatnenia v najrôznejších priemyselných odvetviach. Najpoužívanejšie druhy izolácií a tesnení sú akustické, termoakustické, tepelné a vibračné a typické aplikácie - nahrávacie štúdiá, stroje a zariadenia, dopravné prostriedky, budovy a konštrukcie, podlahy, medicínske zariadenia, klimatizačné a termoregulačné zariadenia, atď.